personvern


Personvernerklæring for KlonesKlones respekterer personvernet til alle som besøker vår hjemmeside.

Denne personvernerklæringen gir en oversikt over hvilke opplysninger som

samles inn og hvordan informasjonen blir behandlet.


Kategorier av personopplysninger som lagres ved henvendelse på vår kontaktside:

Vi lagrer følgende personopplysninger om våre kunder:

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse.


Behandlingsansvarlig:

Per Erik Lykstad er behandlingsansvarlig for behandling av dine personopplysninger.


Deling av opplysninger med tredjeparter:

Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.


Innhenting av personopplysninger:

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med avtale om leveranse og fakturering.


Behandlingsgrunnlag:

Informasjon om fakturering benyttes for å oppfylle krav i bokføringsloven. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel 6.


Formålet med behandlingen:

Vi benytter opplysningene for å kunne sende deg faktura og ta direkte kontakt i forbindelse med leveranse av våre tjenester.


Sletting av personopplysninger:

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpiktet til å bevare, vil i henhold til lovens krav lagres inntil 5 år.


Informasjonssikkerhet:

Vi sikrer dine personopplysninger ved fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved signering av konfidensialitetsavtaler.


Rettigheter for den registrerte:

Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personvernforordningen. Du vil i den forbindelse kunne kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger,

samt kreve retting eller sletting. Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


Kontaktinformasjon:

Henvendelser om registrerte opplysninger, retting eller sletting, kan sendes skriftlig til:


Lykstad og Owren Landbruk AS

Klonesbakken 10

2680 Vågå


post(a)klones.no


+47 469 73 565Opplysningene du selv gir oss:

Når du fyller ut og sender et skjema på nettsiden, lagres opplysningene du gir elektronisk. Dette skal gi oss muligheten til å sikre oss at du mottar informasjonen du spør etter.